ภาพข่าว: วางศิลาฤกษ์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๖:๐๗
นริศ เชยกลิ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชี และ บริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานวางศิลาฤกษ์โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ซึ่งมีมูลค่าโครงการก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท โดยพระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ประกอบพิธี มีผู้บริหารระดับสูง ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ธีระชาติ นุมานิด กุญฑล บุญกระจ่าง ปณิดา สุขสีดากุล และ อมร อมรกุล ร่วมงาน ณ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดจากภาพ

คนที่ 5 จากซ้าย -นริศ เชยกลิ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชี และ บริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

คนกลาง -พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา

คนที่ 2 จากขวา - ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

คนที่ 4 จากซ้าย - ธีระชาติ นุมานิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง บมจ.เ.นทรัลพัฒนา

คนที่ 3 จากซ้าย -ปณิดา สุขสีดากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบรืหารทรัลสิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

คนที่ 3 จากขวา-อมร อมรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และ บริหารทรัพย์สิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

คนที่ 1 จากขวา -กุญฑล บุญกระจ่าง ผู้อำนวยการการฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

คนที่ 1 จากซ้าย สุพิชญา สุรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม

ขวัญใจ แตงบุตร (ใจ) เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)โทร. 02-667-5555 ต่อ 4115 หรือ 089-4461755 email: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด