ภาพข่าว: วตท. รุ่น 5 และ 6 ร่วมใจ ช่วยภัยหนาว

ศุกร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๐๘:๔๒
นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 5 และ 6 โดยคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร ฯ ปูนซีเมนต์นครหลวง คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เบญจจินดา โฮลดิ้ง และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน โดยได้พบปะหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมร่วมบริจาคผ้าห่ม 500 ผืน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย และชุมชนบ้านวังน้ำมอก อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็ว ๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด