โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ ‘Brain Explorer’

อังคาร ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๕:๐๒
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ‘Brain Explorer’ รวมทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมอง วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรี่ยม

ในโอกาสที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครบรอบ 30 ปีที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1.1 ล้านรายในปีที่ผ่านมา และด้วยคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล และความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลากหลายสาขา จึงได้กำหนดจัดงาน ‘Brain Explorer’ รวมทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมอง เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้เกี่ยวสมองและโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมอง ตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์ในการตรวจ วินิจฉัยและการรักษา ซึ่งเปิดให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสรับความรู้ในเรื่องของสุขภาพของสมอง ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกหลากหลายรายการ

นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับคำปรึกษาจากโภชนากร นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร รับฟังการเสวนาความรู้เกี่ยวกับโรคสมองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสาทวิทยาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

11.00 — 11.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

11.30 — 12.00 น. งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน ‘Brain Explorer’

โดย นายแพทย์ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ หัวหน้าแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กล่าวถึง

- ภาพรวมของการพัฒนาบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ

- ศักยภาพและความก้าวหน้าวิทยาการทางการแพทย์ในการการตรวจและรักษาโรคสมอง

- วัตถุประสงค์การจัดงาน ‘Brain Explorer’

12.00 — 12.30 น. ถ่ายภาพและเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการ

- พบห้องลับเรื่องสมอง ที่สามารถเดินเข้าไปรู้จักกับความมหัศจรรย์ของสมอง

- รู้จักโรคภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมองอาทิ หลอดเลือดสมองตีบ ความจำเสื่อม พาร์กินสัน ไมเกรน

ผ่านสื่อ Interactive

- ปรึกษาข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคสมอง อาหาร ยา และการออกกำลังกายสุขภาพสมอง กับทีมพยาบาล

โภชนากร นักกายภาพบำบัด เภสัชกร

- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย

12.30 — 13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีรักษาและป้องกันหลอดเลือดสมองตีบโดยไม่ต้องผ่าตัดที่สมอง”

โดย นายแพทย์ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยาด้านหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับฟังประสบการณ์จริงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้อง-

ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการบินกลับประเทศไทย จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ารับการรักษา-

โรคหลอดเลือดสมอง

เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด