ภาพข่าว: สัมมนา เรื่อง “การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้ได้รับทุน NTC Scholarship ครั้งที่ 2”

อังคาร ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๐:๑๓
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้ได้รับทุน NTC Scholarshipครั้งที่ 2” ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด