เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จัดพิธีรับมอบรางวัล “LEED Platinum Award”

พุธ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๔๑
ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบรางวัล “LEED Platinum Award”จากท่านเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติทำข่าวดังกล่าวและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวต่อไป

สามารถชมข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.energycomplex.co.th

โทรศัพท์ 0-2140-1095 โทรสาร 02-140-1122

กำหนดการพิธีมอบรางวัล “LEED Platinum Award”

17.00 น. แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

17.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และฉาย VDO สื่อประชาสัมพันธ์ EnCo

17.30 น. ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด กล่าวต้อนรับ

17.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวแสดงความยินดี

18.00 น. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี

และมอบรางวัล “LEED Platinum Award”

- เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด