ภาพข่าว: งานแถลงข่าว “กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาซอฟแวร์ในชุมชนอัมพวา”

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๐:๒๖
สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เพย์สบาย จำกัด (ลำดับที่ 5 นับจากขวามือ) 1ในพันธมิตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาซอฟแวร์ในชุมชนอัมพวา” โดยเทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมกับ บริษัท คิวบิคพอยท์ จำกัด ส่วนช่วงบ่าย iTAP ร่วมกับผู้ประกอบการในโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการ RFID" จัดงานแสดงเทคโนโลยีและเชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง มาอบรมให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจ พร้อมแสดงอุปกรณ์ RFID และ RFID Solutions ภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วยดี ณ ห้อง Grand Balloom โรงแรมแมกซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด