ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “แนะนำทูตรณรงค์มะเร็งเต้านมปี 2553”

ศุกร์ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๖:๒๔
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทย เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ เผยแพร่ และส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้หญิงไทย ในระดับทั่วประเทศและทั่วทุกภาคส่วนของสังคม เนื่องจากเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นเดือนแห่งการณรงค์เพื่อการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก พร้อมแนะนำคณะทูตกิติมศักดิ์แห่งศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทย ประจำปี 2553

คณะทูตคนดังของโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม 2553 ที่จะร่วมงานแถลงข่าว ประกอบด้วย คุณแพนเค้ก — เขมนิจ จามิกรณ์, คุณมิ้นท์ — อรรถวดี จิรมณีกุล, คุณเมทินี กิ่งโพยม และน้องสกาย, คุณยุพาพักตร์ วัชราภัย, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี,คุณฮอลลี่ อัมระนันท์, คุณวิภาดา โทณวณิก,คุณสุชัญญา ธนาลงกรณ์, คุณปัญญชลี เพ็ญชาติ, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมทย์ ณ อยุธยา, คุณสุมานกมน รัตนมังคละ, คุณชฎาทิพย์ จูตระกูล,คุณลักขณา นะวิโรจน์, คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย, คุณเรซิน่า บาจาจ, คุณอาภัสรา หงสกุล,คุณปวีณา หงสกุล, ม.ล.ลักษณ์สุภา กฤดากร ณ อยุธยา, คุณอาจารีย์ ยติรักเพียร, คุณอาภรณ์ กวินอนันต์,Ms.Elizabeth Romhild, คุณไก่-มีสุข แจ้งมีสุข, Ms.Caroline — Mrs.Assunta Link , Sister Louise Hogan, คุณจารุวรรณ ปัญโญภาส, คุณหมิว-ลลิตา ศศิประภาฯลฯ

รวมถึงคุณศิริพรรณ แก้วประยูร และลูกสาว น้องวรรณนิสา, คุณประนอม ช้างเงินและหลานๆ ผู้หญิงที่อาศัยในชุมชนแออัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเข้าถึงชุมชนแออัดของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม

วันและเวลาแถลงข่าว

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กำหนดการ

14.00 น. ลงทะเบียน

14.30 น. เริ่มงานแถลงข่าว

พิธีกรแนะนำทูตกิติมศักดิ์ทั้งหมดบนเวที

และถามคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการหรือสาเหตุที่มาร่วมโครงการ

สื่อมวลชนถ่ายภาพเดี่ยวทูตกิติมศักดิ์

รูปภาพของทูตกิติมศักดิ์แต่ละท่านจะถูกเสนอบนเวทีในขณะที่แต่ละท่าน

ขึ้นบนเวที

15.15 น. สื่อมวลชนถ่ายรูปหมู่ของทูตกิติมศักดิ์

15.15- 16.00 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด