นายกสมาคมไข่ไก่ พอใจรณรงค์บริโภคไข่เห็นผล เตรียมออกโครงการใหม่ หวังกระตุ้นการรับรู้ของสังคมต่อเนื่อง

พุธ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๗:๑๐
นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมฯ ได้ต่อยอดโครงการส่งเสริมบริโภคไข่ไก่ในปี 2553 ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก นครราชสีมา และขอนแก่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมจนครบทั้ง 3 แห่ง พบว่าสามารถช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ไก่ได้เป็นอย่างมาก

“การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ในโรงเรียนทั้ง 3 จังหวัดที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปนั้น ถือว่าเราประสบผลสำเร็จในแง่ของการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนั้น เรียกว่าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เพราะทางสมาคมมองว่าเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่มีในไข่ไก่ และคุณประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากมายในไข่ไก่ 1 ฟอง ไม่เพียงเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ เราพบว่าเด็กๆ เหล่านี้จะมีพฤติกรรมการบอกต่อไปยังครอบครัว คุณพ่อ-คุณแม่ พี่-น้อง ญาติมิตรและคนรู้จัก เนื่องจากว่า พวกเขาอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และจะมีการแบ่งปันการเรียนรู้ จึงนับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้ปลูกฝังคุณค่าของไข่ไก่ให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่ง” นายมงคล กล่าวและว่า

ก้าวต่อไปสำหรับโครงการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ที่สมาคมฯ วางแผนไว้ คือ การจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับไข่ไก่ ที่จะเชิญนักวิชาการผู้ชำนาญการด้านโภชนาการเป็นพิเศษ มาร่วมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป การเผยแพร่ผลวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และจัดกิจกรรมประกอบต่างๆ โดยจะมีรูปแบบที่สามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่ คณาจารย์ นิสิต-นักศึกษา แม่บ้าน ตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่จะสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับต่อไปยังบุคคลที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยังกล่าวอีกว่า แนวโน้มการบริโภคไข่ไก่ของประเทศไทยนับว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการรณรงค์การบริโภคที่หลายฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมมากมาย ที่ส่งผลดีต่อการรับรู้ของสาธารณชน ผู้บริโภคจึงตื่นตัวในด้านข่าวสารที่รับรู้ว่า การบริโภคไข่ไก่นั้นนอกจากจะไม่มีโทษ ไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพแต่อย่างใดแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาล ตั้งแต่การเป็นแหล่งโปรตีนที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การเจริญเติบโตของเซลล์โดยเฉพาะในเด็กๆ หรือแม้แต่การช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทต้นเหตุของอาการอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การบริโภคในปัจจุบันที่ 160 ฟอง/คน/ปี นั้นยังสามารถขยับเพิ่มขึ้นได้อีกมาก เพราะทางสมาคมฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการบริโภคเป็น 200 ฟอง/คน/ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2552-2555 ซึ่งสมาคมฯ จะยังคงเร่งรณรงค์เพื่อให้การบริโภคไข่ไก่ของคนไทยสูงขึ้นในระดับที่ตั้งไว้ให้ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด