ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 กันยายน 2553)

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๐ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553

08.00 น. ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ 3G

จุดเปลี่ยนเทคโนโลยีโลจิสติกส์ไทย” ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

08.00 น. ฟิตเนส อินโนเวชั่นส์ จัดพิธีเปิดงาน Asia Fitness

Convention 2010 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท

เซ็นทรัลเวิลด์

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การวางแผน และ

ควบคุมการผลิต ณ โรงแรมเซ็นทาร่า ดวงตะวัน

08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ การวางแผน

และควบคุมการผลิต ณ โรงแรมเซ็นทาร่า ดวงตะวัน

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ เทคนิค และ

ศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย ณ โรงแรมเซ็นทาร่า

ดวงตะวัน

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนา ในหัวข้อ การพัฒนา

บุคลิกภาพในการทำงานแบบมืออาชีพด้วยการสร้างสัมพันธ์

ภาพในที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ณ

โรงแรมเซ็นทาร่า ดวงตะวัน

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่

ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเซ็น

ทาร่า ดวงตะวัน

09.00 น. - 12.00 น. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เชิญเยี่ยมชมกิจการ บริษัท

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

10.00 น. - 20.00 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานมหกรรมธุรกิจ 2010 ณ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

13.30 น. ฮิตแมนแจ๊ส งานแถลงข่าวเปิดตัวสุดยอดคอนเสิร์ตรวมพล

ศิลปิน “Jazz All-Star Grand Concert” ณ โรงแรมคอน

ราด

15.00 น. - 17.00 น. สถานทูตออสเตรเลีย จัดกิจกรรมสุดสัปดาห์แห่งการทำ

ความสะอาดโลก Clean Up the World 2010 ณ สถานทูต

ออสเตรเลีย— ชุมชนซอยสวนพลู — วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอี่ยมละออ

15.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัมพวา จัด

พิธีส่งมอบโครงการ “ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ภาพลักษณ์

ใหม่” ณ มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำยามเย็นอัมพ

วา

17.00 น. - 20.00 น. นิตยสารฉลาดซื้อ จัดงานครบรอบ 17 ปี นิตยสารฉลาดซื้อ

ณ อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด