ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ม.มหิดล เดินหน้าสานฝันเยาวชนดนตรี จัดประกวด เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14

ศุกร์ ๑๐ กันยายน ๒๐๑๐ ๐๙:๓๒
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักดนตรี แสดงความสามารถผ่านเวทีการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานฝันเยาวชนไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรี และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าการส่งเสริมทักษะแก่เยาวชน นอกเหนือจากสิ่งที่เรียนรู้จากการเรียนเป็นสิ่งจำเป็น การสร้างเวทีให้เยาวชนแสดงทักษะด้านดนตรี เป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิด การฝึกใช้สมาธิ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งเสริมให้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งจะส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำให้เวทีเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งนี้ เป็นเวทีที่เยาวชนไทยได้ใช้สำหรับการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมทั้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้อง ๆ เยาวชนไทย ในการแสดงความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้ง ได้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ” นางชนิสา กล่าว

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการโครงการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “โครงการประกวดเยาวชนดนตรี ปีนี้ดำเนินมาถึงปีที่ 14 แล้ว การแสดงดนตรีเป็นโอกาสทองของชีวิต โอกาสที่เยาวชนไทยจะได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านดนตรีนั้นมีไม่มากนัก การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยจึงเป็นเวทีสำคัญในชีวิตเด็ก ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ก็ตาม ทุกระดับชั้น ทุกเครื่องมือและทั่วภูมิภาคของไทย เด็กทุกคนเหล่านั้นจะได้รับโอกาส เด็ก ๆ ที่เล่นดนตรีเก่ง ๆ ก็จะได้สร้างโอกาส และเป็นโอกาสที่คนอื่น ๆ จะได้ชื่นชม เด็ก ๆ ที่เล่นเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นโฉมหน้าใหม่ของการศึกษาดนตรีในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีนักดนตรีที่ได้รับรางวัลการประกวดหลายคนที่นำประสบการณ์จากเวทีนี้ไปต่อยอดจนได้รับรางวัลในระดับโลก ถือเป็นความภูมิใจของประเทศ ”

การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 14 นี้ เปิดให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา เข้าร่วมแสดงความสามารถ โดยมีทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาทสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยเยาวชนที่สนใจส่งซีดีบันทึกการแสดงสดทั้งเสียงดนตรี หรือเสียงร้องที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อปรุงแต่งเสียง ทั้งดนตรีไทยหรือสากล ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมใบสมัครมาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2800-2525 ต่อ 107-108 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229-2036 /

กนกวรรณ เข็มมาลัย โทร. 0-2229-2048 ณัฐยา เมืองแมน โทร. 0-2229-2043

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด