ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุขจับมือองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวจัดการประชุมนานาชาติฯ

พุธ ๐๑ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๔:๐๒
เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 1 (The First Global Forum on Medical Devices) ขึ้น ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (ซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรคในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฝ่ายไทยร่วมกับดร.มัวรีน เบอร์มิงแฮม (ขวา)ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำไทยร่วมแถลงข่าวทั้งนี้การประชุมฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน ศกนี้ มีรายละเอียดมุ่งเน้นประเด็นให้ประชาชนทั่วโลกได้ใช้และเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นอย่างถ้วนหน้าและเหมาะสม โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร แพทย์ นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 คน จากทั่วโลกเข้าร่วม สำหรับรายละเอียดการประชุมฯสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.hitap.net/gfmd

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด