ภาพข่าว: คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2010

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๐๑
รศ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับรางวัลโทรฟี่อวอร์ดจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากที่สุด จากการส่งผลงานแข่งขันปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น จากงาน Kaizen Award 2010 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม : พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป) โทร. 0-2248-7967-8 ต่อ 118

e-mail address : [email protected] เว็บไซต์ : www.mtmultimedia.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด