ภาพข่าว: เสวนา “อุตสาหกรรมสีเขียว”

จันทร์ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๒๒
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียว ความท้าทายสู่ธุรกิจยั่งยืน สังคมอยู่รอด โดยเชิญ ธานินทร์ ผะเอม ที่ อรรชกา สีบุญเรือง ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ ดร. เดชรัตน์ สุขกำเนิด ร่วมการเสวนาด้วย ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ วันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด