ภาพข่าว: ธนาคารธนชาต สนับสนุนทางการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จันทร์ ๐๒ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๓๓
นายกิตติ ธนากิจอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนสัญญาการสนับสนุนทางการเงินกับ นางนุสรา รุนสำราญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินไปใช้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในโครงการบริเวณรถไฟฟ้าเพลินจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด