ภาพข่าว: Suphong ทีมงาน จากสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ที่ บ. Genx Academy

ศุกร์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๐ ๑๖:๓๙
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Itthidej Suphong ทีมงาน จากสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ที่ บ. Genx Academy สถาบันพัฒนาบุคคลากรสายอาชีพ และ คลื่นOK HOOK ,OK Love, โอเคลูกทุ่ง โดยมี คุณโชคชัย เจี่ยเจริญ ผู้บริหารใหญ่ ออกมาให้การต้อนรับ พร้อมกับ คุณชัยปกรณ์ พุทธธีภาพ และ คุณชญช์ภัค วงษ์พัฒณเศรษฐ ออกมาให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด