การสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

พุธ ๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๐:๒๕
ดร.นริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานธนาคารกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ตนได้รับหนังสือจาก ดร. อภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ ธสน. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ ธสน. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากกระทรวงคลัง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธสน.ในวาระ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553- 30มิถุนายน 2557 ว่า ดร.อภิชัย มีความประสงค์ที่จะถอนตัวจากการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการธสน.ในวาระ 2 โดย ดร.อภิชัย อ้างเหตุผลว่า ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการธสน.หลายคน จึงอยากให้กรรมการชุดใหม่ได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องกรรมการผู้จัดการ ธสน.อย่างเต็มที่

ดร.นริศ กล่าวว่า รู้สึกเสียดายความรู้ความสามารถของ ดร.อภิชัย ที่มีผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง แม้ตนได้พูดคุยกับ ดร.อภิชัยแล้ว แต่ ดร.อภิชัย ยืนยันความตั้งใจที่จะถอนตัว ตนเองจึงต้องยอมรับการตัดสินใจของ ดร.อภิชัย และขอชื่นชมในสปิริตของดร. อภิชัยเป็นอย่างยิ่ง

ดร.นริศ ชี้แจงต่อไปว่า หลังจาก ดร.อภิชัย ได้ขอถอนตัวจากกระบวนการรับการแต่งตั้งในรอบที่ 2 ทางคณะกรรมการธสน.จึงได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธสน.ขึ้น โดยมอบหมายให้ นส.จุฬารัตน์ สุธีธร จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกอีก 4 ท่านร่วมเป็นกรรมการ โดยทางคณะกรรมการธสน.ได้มอบหมายให้กรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธสน.อย่างรวดเร็วแต่ให้มีความรอบคอบด้วย เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้

สุดท้าย ดร.นริศ กล่าวว่า ในการสรรหากรรมการผู้จัดการธสน.ครั้งใหม่นี้ ตั้งใจว่าจะให้เปิดกว้างที่สุด และเพื่อให้มีความโปร่งใส จึงจะมีการแจ้งสาธารณชนให้รู้ถึงกระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน และ ดร.อภิชัย ยังมีสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่นี้ด้วย

กระทรวงการคลัง

โทร. 0-2273-9021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด