ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 มิถุนายน 2553)

อังคาร ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๐๘:๐๐
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553

13.00 น. รมช.คลัง เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ

กระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวง

การคลัง

13.00 น. กรรมการผู้จัดการ SME BANK เปิดงาน "smePOWER เพื่อ

วันใหม่" สำหรับผู้ประกอบการ MBK ที่ได้รับผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมือง ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง

14.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้

ประสบอุทกภัย เขตประเวศ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 เขต

ประเวศ

14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ

Together We Can “ยิ้มสู้...กู้สร้างอาชีพ 2” ณ ห้อง

เจ้าพระยา กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด