องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน รับน้องก้าวใหม่ 2553

พฤหัส ๐๓ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๓:๔๕
องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงาน รับน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553

กิจกรรมรับน้องก้าวใหม่ 53 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ รับน้องก้าวใหม่ ปลูกหัวใจสามัคคี ปลูกไมตรี น้องพี่จุฬาฯ” โดยกิจกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิการทำป้ายผ้ารณรงค์ต่างๆ และนอกจากการทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีพิธีบายศรีรับขวัญนิสิตใหม่จากคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการทำกิจกรรมดังกล่าว จะมี ดารานักแสดง และบุคคลผู้มีชื่อเสียง อาทิ ฟาง-ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์

พิม—พิมประภา ตั้งประภาพร มายด์-ณภศศิ สุวรรณ นุช-นีรนาถ โคลท์ โค้ช-วุฒิณี ทองแก้ว

และ น.ส.ณฐวรรณ เปาอินทร์

ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านสื่อมวลชนมาร่วมงานดังกล่าว

โดยสามารถลงทำเบียนได้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ประตูคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด