ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แจ้งการจัดส่งเช็คเงินปันผล

พุธ ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๖:๕๘
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีกำหนดรับเงินปันผลระหว่างวันที่ 20—25 พฤษภาคม 2553 อาจได้รับเงินปันผลล่าช้ากว่ากำหนดเดิม ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้นำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหลักทรัพย์สำหรับผู้ใช้บริการe-Dividend เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ถือหลักทรัพย์ที่รับเงินปันผลทางไปรษณีย์ จะได้รับเช็คปันผลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด