ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ โชว์ศักยภาพเพิ่มช่องทางรับชำระภาษี ผ่านบัตร Tax Smart Card ในฐานะธนาคารแรก เริ่ม 18 พ.ค.

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๔:๑๒
นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย นางรัชนี นพเมือง (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) นางคาเรน แคมเบล (ขวา) และนางสาวบุษกร เปาอินทร์ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบบัตร Tax Smart Card ให้กับ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมนายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดี (ที่ 4 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร ในฐานะธนาคารแห่งแรกที่เริ่มให้บริการบัตร Tax Smart Card ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 นับเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการของกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่เป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ด้วยบัตร Tax Smart Card โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 51 แห่ง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด