ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุบริษัทสมาชิกชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเมื่อ 17-19 พ.ค. ในวันที่ 24 พ.ค.2553 ช่วยลดความเสี่ยงให้สมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๑๒
นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลสายงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศปิดทำการ และปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 นั้น ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จะทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 17 — 19 พฤษภาคม 2553 ในวันเดียวกัน คือวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดยจะกำหนดเป็น 3 รอบเวลา เริ่มจากการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 17 เป็นรอบที่ 1 และรอบที่ 2 และรอบที่ 3 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2553 ตามลำดับ

การกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการฉุกเฉิน วิธีการดังกล่าวจะทำให้สมาชิกผู้ซื้อได้รับหลักทรัพย์ และสมาชิกผู้ขายได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ในเวลาที่ใกล้เคียงกับกำหนดเวลาเดิมมากที่สุด รวมทั้ง จะช่วยลดความเสี่ยงของทั้งสมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังทำให้การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมที่ได้มีการประกาศไว้

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประสานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อการประสานงานกับบริษัทสมาชิกทุกรายแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด