EXIM BANK รับออร์เดอร์สินเชื่อ SMEs 1,045 ล้านบาทในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10

พฤหัส ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๑:๒๒
EXIM BANK พอใจผลสำเร็จจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 Money Expo 2010 เป็นครั้งแรก มีผู้ประกอบการ SMEs ติดต่อขอสินเชื่อเป็นวงเงินรวม 1,045 ล้านบาท ส่วนใหญ่ต้องการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังการผลิต

ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยถึงผลการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 Money Expo 2010 ซึ่งเป็นการเข้าร่วมเป็นครั้งแรกของ EXIM BANK ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ว่า EXIM BANK ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และตรวจสุขภาพทางการเงินฟรีให้แก่ SMEs จำนวน 370 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการจำนวน 36 รายแจ้งความจำนงขอรับบริการทางการเงินจาก EXIM BANK คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1,045 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจส่งออกและมีความต้องการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อก่อสร้างโรงงานและขยายธุรกิจ ซึ่ง EXIM BANK จะได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามโครงการ EXIM Credit Fast Track ภายใต้โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องกู้วิกฤตของรัฐบาล

ทั้งนี้ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2553 EXIM BANK จะจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs” ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs และผู้สนใจทั่วไป ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบและปัจจัยความเสี่ยงด้านการส่งออก รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง ด้านการส่งออก ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท สอบถามโทร. 0 2617 2111 ต่อ 2733-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด