ภาพข่าว: รวมพลังสร้างโรงเรียนสีเขียว

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๔:๔๗
เรืออากาศโทคันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานปูนอินทรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท กับโครงการ INSEE Green Schools เพื่อสร้างอาคารเรียนสีเขียว ซึ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆนี้

แถลงข่าวในนาม : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม: คุณ ณัฐวุฒิ ตราชู

Media & External Relations Manager

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 02- 797 7062

นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธัญชนก ผ่านการ (น้องปุ้ย) โทร. 02-553-3161-3 ต่อ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด