ภาพข่าว: ส่งเสริมเยาวชนภาคใต้รักการออม

พุธ ๒๘ เมษายน ๒๐๑๐ ๐๙:๑๖
เสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SET Junior Financial Club 2010 จังหวัดสงขลา โดยมีชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผศ. ดร. บุษบง ชัยเจริญวรรธนะ คณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ให้การต้อนรับ โครงการ SET Junior Financial Club 2010 จัดขึ้นใน4 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชน โดยภาคใต้จัดที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาค โครงการได้รับการตอบรับจากเยาวชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด