ภาพข่าว: สร้างเยาวชนขอนแก่นฉลาดออม

จันทร์ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๐ ๑๐:๐๕
ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SET Junior Financial Club 2010 จังหวัดขอนแก่น โดยมีชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ โครงการ SET Junior Financial Club 2010 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยเดินสายจัดกิจกรรม 4 จังหวัดทั่วประเทศ ประเดิมขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก มีเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด