TRIDI แถลงข่าวยื่นจดสิทธิบัตผ่านระบบ PCTผลงานแรกของโทรคมนาคมไทย

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๐ ๑๐:๔๔
ทรีดี้ และกทช. ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวการพัฒนาผลงานด้านระบบอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในการดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรผ่าน Patent Cooperation Treaty หรือ PCT กับระบบสัญญาณอลวน 2 ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นผลงานแรกของวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเป็นความภูมิใจของ กทช. และทรีดี้ กับความสำเร็จในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และ ร.ศ. ดร.บรรลือ ศรีสุชินวงศ์ (คนที่ 1 จากขวา) นักวิจัยในโครงการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ณ อาคารหอประชุม 1 สำนักงาน กทช. เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด