ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการเขื่อนละโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2

จันทร์ ๐๘ มีนาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๐๗
นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร EXIM BANK นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการเขื่อนละโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ซึ่งอยู่ห่างจากเวียงจันทน์ไปทางเหนือ 90 กิโลเมตร และโครงการมีมูลค่า 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2549 เอ็กซิมแบงค์ ได้อนุมัติเงินกู้จากกระทรวงการเงิน สปป.ลาว 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นทุนของรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ส่วนอีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บริษัทเซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย และได้รับสัญญาสัมประทาน 27 ปี เพื่อออกแบบก่อสร้างและดำเนินการโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 615 เมกกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จัดจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด ณ เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด