ภาพข่าว: "กลุ่มพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐเฮติ"

พุธ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๔:๑๑
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินบริจาค 95,000 บาทที่ได้รับจากพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ แก่สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด