ภาพข่าว: บล. ไอร่า เปิดบ้านต้อนรับ Bank Julius Baer & Co., Ltd.

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๒:๐๖
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการเงิน ให้การต้อนรับ Mr. Wilfried Kofmehl CEO Singapore, Regional Head, South East Asia ของ Bank Julius Baer & Co., Ltd. ในโอกาสที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด