ภาพข่าว: "ลงทุนความรักกับเด็กโต๋ @ ห้องสมุดมารวย"

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๑:๕๐
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Maruey love U : ลงทุนความรัก..กับเด็กโต๋ โดยมี ป๊อป อารียา ศิริโสดา และนก นิสา คงศรี สองผู้สร้างหนัง "เด็กโต๋" มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวความผูกผัน การมอบความรักด้วยการให้กับเด็กชาวเขากว่าร้อยชีวิต โดยมีศรกวี ปูรณโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด