ภาพข่าว: “แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553”

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๐๙:๑๕
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553 พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการ ASEAN Linkage โดยผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาอ้างอิง ที่ www.set.or.th/setresearch

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด