ภาพข่าว: บสย. - ธปท. จัดประชุมแนะนำบริการค้ำประกันสินเชื่อ

พฤหัส ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๐:๑๖
นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย ร่วมประชุมกับนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน และนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำบริการโครงการ Portfolio Guarantee Scheme Phase 2 รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด