Genx Academy เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน สู่น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๖:๕๖
Genx Academy สถาบันพัฒนาบุคคลากรสายอาชีพบันเทิง เป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่มีความสนใจ ทางด้านสายงานบันเทิง และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตในการประกอบอาชีพได้จริง

GenX และ Radio Ok จึงได้มีโอกาสเปิดห้องเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ ให้กับน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา ได้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ และเรียนรู้ความเป็นมาต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย

ซึ่งงานนี้ คุณ ช่อน - ชัยปกรณ์ พุทธธีรภาพ โปรดิวเซอร์ของคลื่น OK HOT , OK LOVE และ คุณฟู่ - ชาญณรงค์ โพธิ์สุขเกษม โปรดิวเซอร์ของ OK ลูกทุ่ง ได้ออกมาให้การต้อนรับน้อง ๆ อย่างอบอุ่น และยังจับไมค์เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในแต่ละส่วน นอกจากนั้น พี่ ๆ ยังพาน้อง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เดินเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียน ที่ใช้ปฏิบัติการเรียน การสอนจริง และห้องปฏิบัติการในส่วน Radio Ok ทั้งห้องตัดต่อเสียง , ห้องจัดรายการ ซึ่งน้อง ๆ ต่างก็ให้ความสนใจ และ ยกมือซักถามข้อสงสัยกับพี่ ๆ จนตอบกันแทบไม่ทัน

นอกจากน้อง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี จะได้รับความรุ้กันไป จนเต็มอิ่มแล้ว ยังถือได้ว่า การมาเยี่ยม Genx และ Radio Ok ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ได้ใน การเรียนในห้องเรียนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด