ภาพข่าว: "ตลท.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมดนตรีของเยาวชน"

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๕:๕๑
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์ ฯ มอบรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต Settrade Musical Moment 2009 รวม 100,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถด้านดนตรีของเยาวชน เพื่อสร้างโอกาส และยกระดับความสามารถของเยาวชนไทยในสาขาดนตรี โดยมีรศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด