ภาพข่าว: รมช.คลังมอบประกาศกำหนดให้มูลนิธิ 3 แห่ง

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๗:๒๒
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบประกาศกำหนดให้มูลนิธิ 3 แห่ง (มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์) เป็นองค์การสาธารณกุศล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่7 มกราคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด