รมช.คลัง มอบประกาศกำหนดให้มูลนิธิ 3 แห่ง

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๐๑๐ ๐๘:๓๑
รมช.คลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) มอบประกาศกำหนดให้มูลนิธิ 3 แห่ง (มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์) เป็นองค์การสาธารณกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด