ศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง เชิญร่วมงาน “ศรีตรัง กลางกรุง”

พุธ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๑:๔๗
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่น 19 ร่วมจัดงานสังสรรค์ “ศรีตรัง กลางกรุง ... ม.อ.ตรัง ยังตราตรึง” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์ เก่าวิทยาเขตตรังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน องค์กร และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ตระหนักในความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในการเป็นลูกพระบิดา “สงขลานครินทร์” อย่างแท้จริง งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม หน้า อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานจัดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด