ภาพข่าว: TRIDI ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคม

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๑๑:๓๒
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ (คนที่ 6 จากขวาแถวบน) ประธานกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนที่ 5 จากขวาแถวบน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.ศ. 2552 (Telecom Innovation 2009) ด้านผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecom Product) และแอพพลิเคชั่นโทรคมนาคม (Telecom Application) ซึ่งผลงานด้านนวัตกรรมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อลดภาระการนำเข้าของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด