ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยวิกฤตหรือโอกาส?” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๐๔
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภาม.มหิดล (ที่ ๒ จากขวา) ศ.คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ม.มหิดล (ขวาสุด) และ รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล (กลาง) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในการประชุมวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยวิกฤตหรือโอกาส?” เนื่องในโอกาสครบ รอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด