ภาพข่าว: ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๓๔
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล พลตรีสำเริง ไชยยงค์ แก่ปริญญา เหล็กดี ในฐานะผู้ทำความดี สาขาการส่งเสริมกีฬา ประจำปี 2552 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเป็นผู้ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีพลตรีสำเริง ไชยยงค์ และพระสมุห์โกศล ญาณวโร ผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2550 และ 2551 ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด