สช.ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวสรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๐๗:๕๐
ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปรับทิศ พลิกการพัฒนาประเทศ

เสนอ 11 แพ็คเกจ กู้วิกฤตสุขภาพคนไทย

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น.

ณ ห้อง Meeting Room H ชั้น 1 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้ร่วมแถลง โดย

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)

จะกล่าวถึง หัวใจของ 11 นโยบายสาธารณะ ที่เป็นฉันทามติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ซึ่งพุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือ การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เอาสุขภาพนำเศรษฐกิจ

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

จะกล่าวถึงผลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ กับการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของนโยบายการพัฒนาประเทศ ยกกรณีมาบตาพุด การยุติการส่งสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม และการพัฒนาภาคใต้ เป็นต้น

Dr.Maureen E.Birmingham

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

จะกล่าวถึง บทเรียนของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา จนถึง ครั้งนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

สุรีย์พร สื่อสกุล (ตุ้ย) E-mail : [email protected] หรือ จรรยา (เก๋)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด