ภาพข่าว: ซีพีเอฟสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนก

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๔๕
นายวีรชัย รัตนบานชื่น (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วย น.สพ.ประเทือง สุดสาคร (ขวาสุด) ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่องไข้หวัดนกมูลค่า 300,000 บาทแก่ รศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ (กลาง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยด้านงานบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรศ.พญ.จรุจิตร์ งามไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด การสนับสนุนดังกล่าวของซีพีเอฟเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆครึ่งปี และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 เพราะซีพีเอฟให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการอย่างที่สุด และจะยังคงสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวต่อไป./

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด