ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิดชูผู้ทำความดีด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2552

ศุกร์ ๑๑ ธันวาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๒๑
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ในฐานะผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต แก่เฉลิมศรี กลปราณีต หัวหน้าห้องสมุดประชาชน จ.พิษณุโลก ในฐานะผู้ทำความดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2552 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยผลงานด้านการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้แก่ห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในจ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด