ภาพข่าว: การปรับตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤหัส ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๐๙ ๑๕:๑๓
นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย ร่วมสัมมนาใหญ่หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

(ในนาม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป) โทร: 0-2248-7967-8 ต่อ 118

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด