สัมมนา" โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" หนึ่งในกลไกลของแผนพัฒนาพลังงานไทย

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๓:๓๙
โครงการสัมมนา"โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จุดมุ่งหมายร่วมกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมด เพื่อนำพลังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตการแสไฟฟ้าใน "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่ (Solar Farm System ) ในประเทศไทย โครงการนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงาน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำข่าวโครงการสัมมนาในหัวข้อ "ลงทุนในกิจการโรงงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรให้เร็วและได้กำไรสูงสุด" ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 8.00-17.30น. ณ โรงแรม The Emerald

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณวารุณี หรือคุณอรฉัตร แผนกการตลาด

โทรศัพท์ 02-746-9500

แฟกซ์ 02-746-8712

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด