ร่วมถวายพระราชกุศลสมเด็จย่าในกิจกรรมเขตหลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน”

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๓๐
สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ พร้อมให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในกิจกรรมเขตหลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน” ครั้งที่ 5 บริเวณหน้าโรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์) ถ.กำแพงเพชร 6

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมเขตหลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน” เยี่ยมชมบริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องMammogram พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มาสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21ตุลาคม 2552 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

โอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมชม เชียร์ และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกบกระโดด ซึ่งมีความหมายว่าโอกาสข้างหน้า กบ ปลา และสัตว์น้ำน้อยใหญ่จะกลับคืนสู่สายน้ำ ลำคลองในพื้นที่เขตหลักสี่ จากนั้นได้มอบรางวัลการประกวดถุงผ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมรับฟังการเสวนาประสาคน หลักสี่ ในหัวข้อ “หยุดทิ้ง ทำบ่อดัก คัดแยกขยะ เทน้ำชีวภาพ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูประเพณี ใช่เป้าหมาย คนคลองเปรมฯ ...หรือไม่ ?” สำหรับกิจกรรมเขตหลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน” ครั้งที่ 5 นี้ เขตฯ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปปส.กทม. กอ.รมน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งกำลังร่วมมือกับเขตฯ พัฒนาคลองเปรมประชากร มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “หยุดทิ้ง ทำบ่อดัก คัดแยกขยะ เทน้ำชีวภาพ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูประเพณี ใช่เป้าหมายคนคลองเปรมฯ ...หรือไม่ ?” เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางของชาวริมคลองในการร่วมอนุรักษ์สายน้ำและลำคลองอย่างยั่งยืน จากนั้นจะขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนริมคลองต่างๆ ในพื้นที่เขตฯ ต่อไป

นอกจากนี้ได้นำบริการต่างๆ ของสำนักงานเขตหลักสี่และหน่วยงานพันธมิตรมาให้บริการประชาชน แบบ “ประทับใจใกล้บ้าน” อาทิ บริการตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(หมา-แมว) บริการให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ ประกอบด้วย การปลูกสร้างบ้านพร้อมรับแบบบ้านฟรี การทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การจดทะเบียนพานิชย์ เก็บขนสิ่งของเหลือใช้ รับแจ้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการตัดผมฟรี(ตัดผม-ลมโชย) นวดฝ่าเท?าราคาย?อมเยา จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากสวนเกษตรดาดฟ้า สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำมะกรูด ฝึกอาชีพระยะสั้น เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด