แพทย์ พอ.สว. ร่วมบริการในเขตหลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน”

พุธ ๓๐ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๖:๔๙
นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ นำบริการหลักๆ ของสำนักงานเขตมาให้บริการประชาชน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์) ถ.กำแพงเพชร 6 และในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม เขตฯ ได้เชิญหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาให้บริการพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่รวมถึงประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมเขตหลักสี่เคลื่อนที่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน” เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย นอกจากนี้เวลาประมาณ 10.00น. จะมีกิจกรรมสนทนาประสาคนหลักสี่เพื่อกำหนดวิถีชีวิตคนริมคลองให้ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์คลองในพื้นที่เขตหลักสี่ ในหัวข้อ “หยุดทิ้ง ทำบ่อดัก คัดแยกขยะ เทน้ำชีวภาพ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูประเพณี ใช่เป้าหมาย คนคลองเปรมฯ หรือไม่ ?” ซึ่งนอกจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เขตฯ ยังได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมเสวนา อาทิ สำนักงานปปส.กทม. กอ.รมน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งกำลังร่วมมือกับเขตฯ และชุมชนพัฒนาคลอง-เปรมฯ กรมควบคุม-มลพิษ และผู้แทนชุมชนริมคลองเปรมประชากร

สำหรับบริการต่างๆ ที่เขตฯ จัดเตรียมไว้ให้บริการแบบ “ประทับใจใกล้บ้าน” ซึ่งจะทำให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอรับบริการ ณ สำนักงานเขตหรือหน่วยบริการต่างๆ ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(หมา-แมว) บริการให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ ประกอบด้วย การปลูกสร้างบ้านพร้อมรับแบบบ้านฟรี การส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การจดทะเบียนพานิชย์ เก็บขนสิ่งของเหลือใช้ รับแจ้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการตัดผมฟรี(ตัดผม-ลมโชย) นวดฝ่าเท?าราคาย?อมเยา จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากสวนเกษตรดาดฟ้า สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำมะกรูด ฝึกอาชีพระยะสั้น เป็นต้น จึงขอเชิญชวนชาวหลักสี่โดยเฉพาะชาวชุมชนริมคลอง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจรับฟังการเสวนา หรือสนใจขอรับบริการต่างๆ ของสำนักงานเขตหลักสี่ รวมกิจกรรมเขตฯ หลักสี่ “บริการประทับใจใกล้บ้าน” ได้ตามวันเวลา และสถานที่กังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด