ภาพข่าว: “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรี”

จันทร์ ๐๗ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๕:๒๓
ภัทรียา เบญจพลชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบเงินมูลค่า 1 ล้านบาท เเก่มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชน ที่มีใจรักด้านดนตรีไทย และสากล ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมดนตรี ประจำปี 2552 โดยมีชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด