สำนักงานเขตบางคอแหลมคัดกรองนักเรียนป้องกันโรคไข้หวัด 2009

จันทร์ ๐๗ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๐:๕๔
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในหมู่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก และโรงเรียนวัดบางโคล่นอก โดยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้นำข้าราชการครู และคนงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมพัฒนาความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถูอาคาร ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ สนาม และบริเวณโดยรอบโรงเรียนทุกโรงเรียน พร้อมทั้งนำข้าราชการครูใช้แถบวัดอุณหภูมิตรวจร่างกายของนักเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกโรงเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ตัวร้อน หรือเป็นหวัด ส่งให้แพทย์ตรวจร่ายกายอย่างละเอียด และให้การรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป รวมทั้งได้มอบสายสะพายและผ้าปิดปากให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำหน้าโรงเรียน ได้สวมทับ โดยใช้คำว่า “MR.2009” เพื่อให้มีหน้าที่คัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมทั้งจดบันทึก และรายงานอาการของนักเรียนแต่ละคนที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ตัวร้อน หรือเป็นหวัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่โรงเรียนเริ่มการเรียนการสอนในตอนเช้า และเวลาเลิกเรียนในตอนเย็น โดยให้ภารโรงที่อยู่เวรประจำประตูโรงเรียน ทำหน้าที่คัดกรองผู้เข้าออก และผู้ปกครองที่มาส่งและมารับนักเรียน ข้าราชการครูทุกคนต้องใช้ผ้าปิดปาก เพื่อเป็นแบบอย่างด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด