ตรวจสอบความถูกต้องบัตรประชาชน ป้องกันการปลอมแปลง

พฤหัส ๐๓ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๕:๓๒
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย และ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารระดับสูงของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยอีก 15 ธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารสินเอเซีย บมจ. ธนาคารทิสโก้ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และบมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามว่า ธนาคารสมาชิกทั้ง 16 ธนาคารได้ร่วมกันพิจารณาหาวิธีแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยการขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชน จากข้อมูลของสำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ

ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อมิให้ขัดต่อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารสมาชิกทั้ง 16 ธนาคาร จะมีระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สามารถป้องกันการทุจริตในการทำธุรกรรมทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชน รวมทั้งป้องกันปัญหามิให้ขยายวงกว้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด